Kateryna Nyechayeva, Verkaufsabteilung
0211-863-28-716
nyechayeva@dss-gmbh.net